Vaše 2% z dane môžu pomôcť

Aj tento rok je opäť možnosť poukázať 2% zo zaplatenej podielovej dane občianskemu združeniu Malá Fatra na podporu jeho činností a aktivít, ktoré vykoná. 

Malý návod pre tých čo majú záujem nás podporiť:

Formulár na poukázanie 2% daní pre naše OZ Malá Fatra


1. Som zamestnanec

Požiadajte do 15. 2. 2023 - termín, do ktorého požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

Potvrdenie o zaplatení dane

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

Vypočítajte

Z potvrdenia o zaplatení dane si vypočítajte: 

- 2% z Vašej zaplatenej dane - ak ste zamestnancom

- Vzorec na výpočet 2 % je (Výška dane /100) x 2

Vyhlásenie

Do elektronického vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb doplňte vaše osobné údaje, výšku dane a vypočítanú výšku sumy, ktorú organizácii darujete. Tlačivo si vytlačte.

Doručte tlačivo na daňový úrad

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby spolu s tlačivom Potvrdenie o zaplatení dane doručte na daňový úrad. Adresu nájdete na stránke finančnej správy 

V tomto kroku už môžeme byť nápomocný, s tým, že tlačivo Vyhlásenie za Vás vypíšeme a doručíme na príslušný daňový úrad.

Stačí ak ho vložíte do poštovej schránky na adresách:

Dom záhradkárov, Jesenského 12, Žilina

Sababa, Holého 31, Žilina - vchod vedľa kaderníctva

Hotovo a za všetko ĎAKUJEME

Ak všetko prebehlo bezchybne, daňový úrad nám prevedie Vaše 2%: 

 

2. Som SZČO

Uzavrite účtovníctvo

Po ukončení účtovného obdobia 2022 vykonajte účtovnú uzávierku.

Vypočítajte

Z účtovnej uzávierky si vypočítajte:

- 2% z Vašej zaplatenej dane - ak ste SZČO

- Vzorec na výpočet 2 % je (Výška dane /100) x 2

Doplňte do daňového priznania

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa.

- Kolónky pre poukázanie 2% (3%) v prípade daňového priznania typu A nájdete v VIII. oddiely

- Kolónky pre poukázanie 2% (3%) v prípade  nájdete v XII. oddiely.

Podajte daňové priznanie

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska). Adresu nájdete na stránke finančnej správy.

Hotovo a za všetko ĎAKUJEME

Ak všetko prebehlo bezchybne, daňový úrad nám prevedie Vaše 2%: 

 

3. Som právnická osoba

Uzavrite účtovníctvo

Po ukončení účtovného obdobia 2022 vykonajte účtovnú uzávierku.

Vypočítajte

Z účtovnej uzávierky si vypočítajte 1% ( 2%) z dane s príjmov právnickej osoby: 

- Ak právnická osoba počas predchádzajúceho kalendárneho roka NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať 1% z dane

- Ak právnická osoba počas predchádzajúceho kalendárneho roka DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane, môže poukázať až 2% z dane

Doplňte do daňového priznania

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov 
- Kolónky pre poukázanie 1% (2%) v prípade daňového priznania pre právnické osoby nájdete v VI. časti daňového priznania

Podajte daňové priznanie do stanovenej lehoty

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (podľa vášho sídla) Adresu nájdete na stránke finančnej správy

Hotovo a za všetko ĎAKUJEME

Ak všetko prebehlo bezchybne, daňový úrad nám prevedie Vaše 2%: 

 

Vaša pomoc bude vítaná aj v OZ Aktívny vozík pre rodinného príslušníka našej členky Gabiky Vandlíkovej (a ďalších potrebných):

www.aktivnyvozik.sk

 

S trochou námahy pomôžete dobrým veciam...