Park Svätého Juraja


Príprava projektu funkčnej rekreačno-oddychovej zóny v blízkosti kultúrnej pamiatky kostola sv. Juraja v mestskej časti Trnové.

Činnosť v rokoch 2020 - 2021:

Záverečné zhodnotenie rok 2020

Popis projektu 2021 

 

 

 

 

Činnosť v rokoch 2015 - 2019:

Archív Park Sv. Juraja